Az NMHH (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) legújabb éves jelentése részletes áttekintést nyújt a nyílt internet magyarországi állapotáról, különös tekintettel a szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatások minőségére és a szabályozási környezet alakulására. Az internet a társadalom és gazdaság alapvető infrastruktúrájává vált, így kulcsfontosságú, hogy az internet-hozzáférés feltételei megfeleljenek a felhasználók igényeinek és a szabályozási elvárásoknak.

Szélessáv Mérőrendszer: Minőségi és Hálózatsemlegességi Paraméterek

Az NMHH 2012-ben indította el a Szélessáv Projektjét, melynek célja, hogy pontos képet adjon a hazai szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatások minőségi paramétereiről. A 2015-ben üzembe helyezett mérőrendszer interaktív felületet biztosít a szolgáltatások egyes minőségi mutatóinak és a hálózatsemlegességi paraméterek mérésére. A projekt idővel kibővült, és ma már a felhasználók tudatos választását is segíti a szolgáltatók és szolgáltatások között, ezáltal ösztönözve a piaci versenyt és a szolgáltatások minőségének javulását.

A mérőrendszer a következő minőségi mutatókat vizsgálja:

 • Sebesség: letöltési és feltöltési sebesség.
 • Csomagvesztés: az adatcsomagok hálózaton belüli elvesztésének aránya.
 • Késleltetés: az adatok átvitelének ideje.
 • Terhelt hálózaton mért késleltetés: különösen fontos videohívások és online játékok esetében.

Piaci Jelentések és Felhasználói Elégedettség

A legfrissebb piaci jelentések alapján a mobilinternet forgalmat bonyolító SIM kártyák száma 2023 végére 8,347 millióra nőtt, ebből 7,875 millió tartozott az okostelefonos szegmenshez. Az egy előfizetőre jutó fajlagos havi adatforgalom a nagyképernyős SIM kártyák esetén 84 GB, az okostelefonos SIM-ek esetén 14 GB volt 2023 végén.

A háztartási piackutatás eredményei szerint a magyar háztartások 84%-ában elérhető az internet, és az okostelefonnal használt mobilinternet elterjedtsége utolérte az otthoni helyhez kötött internet szintjét. A háztartások 73%-ában használnak helyhez kötött szolgáltatást, 75%-ában pedig mobiltelefonos mobilinternetet. A felhasználói elégedettség mindkét szolgáltatás esetében magas, 4 és 5 között mozgott egy 1-5-ig terjedő skálán. Az internethasználók nagy többsége elégedett a szolgáltatásokkal, bár időszakosan előfordulnak lassulások és akadozások.

Szabályozási Környezet

Az internet-hozzáférési szolgáltatóknak egyértelmű tájékoztatást kell nyújtaniuk a felhasználók számára a ténylegesen biztosított sebességről és a jogorvoslati lehetőségekről, ha a szolgáltatás nem felel meg az elvárásoknak. A TSM rendelet biztosítja, hogy az internet-hozzáférési szolgáltatások nyújtása során egyenlő és megkülönböztetésmentes bánásmódban részesüljenek a felhasználók. Az NMHH folyamatosan nyomon követi a technológiai és piaci változásokat, és szükség esetén módosítja a szabályozást.

Grafikonok

A jelentés számos grafikonon keresztül mutatja be az adatokat és trendeket:

 1. Mobilinternet forgalmat bonyolító SIM kártyák száma és a fajlagos havi forgalom (GB/hó):
  • A mobil internet-hozzáférési szolgáltatások igénybevételi volumene folyamatosan nő.
  • Az okostelefonos SIM kártyák száma 10,688 millió darab volt 2023 végén.
  • A nagyképernyős SIM kártyák havi adatforgalma 84 GB, az okostelefonos SIM-eké 14 GB.

   Mobilinternet forgalmat bonyolító SIM kártyák száma és a fajlagos havi forgalom (GB/hó)
   Mobilinternet forgalmat bonyolító SIM kártyák száma és a fajlagos havi forgalom (GB/hó)
 2. Helyhez kötött internet előfizetések száma és a fajlagos havi forgalom (GB/hó):
  • A helyhez kötött internet előfizetőinek száma évi 2-3%-kal nőtt az elmúlt időszakban.
  • Az egy előfizetőre jutó adatforgalom közel duplájára nőtt a vizsgált időszakban.
   Helyhez kötött internet előfizetések száma (db) és a fajlagos havi forgalom (Gbyte/hó)
 3. Helyhez kötött internet hozzáférések számának alakulása névleges (maximális) sávszélesség szerint:
  • Az időszak elején még a hozzáférések 41%-án nyújtottak 100 Mbit/s alatti sávszélességű szolgáltatást, az időszak végére ez az arány 15% alá csökkent.
  • A 500 Mbit/s feletti sávszélességű szolgáltatással ellátott hozzáférések aránya az időszak eleji 21%-ról 60%-ra nőtt.
   Helyhez kötött internet hozzáférések számának alakulása névleges (maximális) sávszélesség szerint
 4. Háztartások internettel való ellátottsága:
  • A háztartások 84%-ában elérhető az internet, 66%-ában pedig mindkettő.
  • Az okostelefonnal használt mobilinternet elterjedtsége utolérte az otthoni internet szintjét.
   Háztartások internettel való ellátottsága
 5. Internetszolgáltatással való elégedettség:
  • A fogyasztók elégedettsége mindkét szolgáltatás esetében 4 és 5 között mozgott egy 1-5-ig terjedő skálán.
  • Az internethasználó ügyfelek közel fele teljesen elégedett volt az otthoni- és a mobilinternettel.
   Internetszolgáltatással való elégedettség

A nyílt internet helyzetéről és az NMHH tevékenységeiről további részleteket és információkat az NMHH hivatalos honlapján találhatsz. Látogass el a nmhh.hu oldalra, hogy még mélyebb betekintést nyerj a témába, és megismerd a legfrissebb fejleményeket és piaci adatokat.